Select Page

Antidepressiv journalistik på Prozac IV

Al respekt for dem, der får et bedre liv på antidepressiv medicin. Og al respekt for dem, der antyder, at medicinalindustrien ikke kun prioriterer patienternes velfærd. 286 individer fuldførte de forsøg, der dannede grundlag for godkendelsen af Prozac. 86 procent af...

Antidepressiv journalistik på Prozac II

Al respekt for dem, der får et bedre liv på antidepressiv medicin. Og al respekt for dem, der antyder, at medicinalindustrien ikke kun prioriterer patienternes velfærd. Som tidligere nævnt (se forrige indlæg) baserede man i USA godkendelsen af Prozac på resultaterne...

Antidepressiv journalistik på Prozac I

Der har bl.a. på DR’s hjemmeside http://www.dr.dk/nyheder/baggrund/2013/04/14/151556.htm og på http://www.facebook.com/Effektfuld.sundhedskommunikation været en heftig debat om medicinalindustriens rolle ifm. antidepressiv medicin. Jeg har også blandet mig. Her har...

Forskningskommunikation i polarnatten

Forskere og andre fra de nordiske universiteter mødes i januar i Tromsø for at diskutere bl.a. forskningskommunikation – et område, der både er uudforsket og underprioriteret, og som er af vital betydning for forskningsmiljøerne. Min research gennem to år har...

Forskningskommunikation, EU og videndeling

Den 18. november 2010 holdt jeg oplæg om kommunikation på et inspirerende netværksmøde i EU-ERFA gruppen – et netværk af universitetsfolk, som vejleder danske forskere vedr. EU projekter. Det gav en god diskussion bagefter, og der var enighed om, at der er et...