Hvordan er lovgivningen mht alternativ behandling? Hvad dækker begreberne over? Hvilke behandlingsformer bruger befolkningen? Hvem praktiserer og med hvilke uddannelser?

Svarene varierer meget, alt efter om man stiller spørgsmålene i Rumænien, Norge eller Tyskland. Derfor er 12 lande gået sammen om at kortlægge alternativ behandling på europæisk plan, og det sker i regi af et 3-årigt projekt under EU’s 7. rammeprogram.

Der er mange interessenter involveret, der skal leveres adskillige kilo skriftlige rapporter til kommissionen, og frem for alt skal projektets resultater gerne blive synlige for dem, de skal gavne – fx politikere, sundhedsmyndigheder, læger, behandlere og borgere.

Fra 1. januar 2010 deltager jeg som kommunikationskonsulent på projektet, som lyder navnet ”CAMbrella” (CAM= Complementary and Alternative Medicine). Formelt er jeg ansat på deltid hos SDU, men arbejdsmæssigt har jeg min (virtuelle) base i Wien.

Der kommer til at være rigtig mange bolde i luften, og CAMbrella rummer tre store udfordringer:

  1. at gennemføre kommunikationsaktiviteter i samarbejde med 12 forskellige lande.
  2. at arbejde i et miljø, hvor alle andre er forskere fra mange forskellige fag.
  3. at undgå knuder i den interne kommunikation, der overvejende kommer til at foregå pr mail, web og Skype.

Hvem arbejder med noget lignende?

Jeg har gennem lang tid forsøgt at finde fagfæller i ind- og udland, som har samme rolle i et EU-projekt. Det er endnu ikke lykkedes, men de skal nu nok dukke op. Det ville nemlig være rigtig godt med en (international) erfa-gruppe.

Så hvis du er derude – send mig en mail!

Print Friendly, PDF & Email