Den 18. november 2010 holdt jeg oplæg om kommunikation på et inspirerende netværksmøde i EU-ERFA gruppen – et netværk af universitetsfolk, som vejleder danske forskere vedr. EU projekter.

Det gav en god diskussion bagefter, og der var enighed om, at der er et stort behov for videndeling vedr. forskningskommunikation. I EU’s forskningsprojekter er kommunikationsdelen ofte af beskeden kvalitet, når ansøgningerne skal bedømmes.

De senere år byder på adskillige artikler, debatter og konferencer om forskningsformidling, men altid fokuseret på (énvejs)formidling til nogle få interessenter via massemedier og tidsskrifter. Jeg har endnu ikke fundet noget, der tager udgangspunkt i den forståelse af kommunikation, man anvender i erhvervslivet og kommunikationsfaget – men som har forskningsmiljøer som subjekt.

Videndelingen på området er desværre ikke blot en by i Rusland, så ville problemet nemlig være relativt let at løse! Den er i modsætning til fx Smolensk ikke eksisterende.

Jeg har oprettet bloggen forskom.wordpress.com som platform for videndeling. Nu gælder det bare om at få de interesserede til at finde bloggen …

Print Friendly, PDF & Email