Al respekt for dem, der får et bedre liv på antidepressiv medicin. Og al respekt for dem, der antyder, at medicinalindustrien ikke kun prioriterer patienternes velfærd.

Som tidligere nævnt (se forrige indlæg) baserede man i USA godkendelsen af Prozac på resultaterne af en række kliniske forsøg med i alt 11.000 deltagere, hvoraf 6.000 havde indtaget Prozac. Tallet blev siden korrigeret til 4.000.

Af de 4.000 deltog for resten kun 1.730 i dobbeltblindede forsøg (RCT)…

Inden forsøgene ekskluderede man børn, ældre, psykiatriske patienter samt folk med selvmordsrisiko. Imidlertid var det helt legalt at give alle disse grupper Prozac, da først produktet var godkendt.

Man udelukkede også dem, der reagerede meget positivt på placebo, hvilket betød, at man gentog forsøgene uden dem. Hvis ikke det virksomme stof (fluoxetin) virkede bedre end placebo (eller dårligere), kunne man jo aldrig få det godkendt.

Kilde: Breggin: ”Talking back to Prozac”, St. Martins Press, 1994. www.sntp.net/prozac/breggin_prozac_2.htm

(fortsættes)

Print Friendly, PDF & Email

Tips der gør en forskel

Vil du have mere udbytte af din hjemmeside, nyhedsbrev, folder, osv? I mit nyhedsbrev får du tips & tricks, der kan styrke din forretning, fx via bedre tekster. 

Velkommen til! Se venligst din indbakke og klik på linket i bekæftelsesmailen.