+45 40403732 jm@jespermadsen.dk

Al respekt for dem, der får et bedre liv på antidepressiv medicin. Og al respekt for dem, der antyder, at medicinalindustrien ikke kun prioriterer patienternes velfærd.

Prozac blev i sin tid godkendt på grundlag af en række dobbeltblindede forsøg, hvor deltagerantallet er skrumpet fra 6.000 til 1.730, hvis man kun medregner dobbeltblindede forsøg (RCT). Og det gør man jo, hvis man er seriøs mediciner. Desuden udelukkede forsøgene som sagt en del af de grupper, der sidenhen fik udskrevet Prozac.

Alle forsøgene kunne imidlertid ikke godkendes af USA’s sundhedsstyrelse (FDA). Nogle patienter havde nemlig fået anden medicin samtidig, andre måtte afbryde pga svære bivirkninger.

Hvis man opgør hvor mange personer, der reelt fuldførte forsøgene i løbet af de 4- 6 uger, det drejede sig om, kommer man ned på 286 individer.

Kilde: Breggin: ”Talking back to Prozac”, St. Martins Press, 1994. www.sntp.net/prozac/breggin_prozac_2.htm

(fortsættes)

Print Friendly, PDF & Email

Hold dig opdateret

Bliv klogere på hvordan du får mest ud af din kommunikation - fx via gode tekster og strategisk planlægning. 

Mine nyhedsbreve indeholder konkrete eksempler, tips & tricks.

Du modtager nu mit nyhedsbrev!