Det er for tiden højeste mode at afvise og latterliggøre alle, der taler autoriteterne imod i sager, der er livsvigtige og har store økonomiske og menneskelige konsekvenser. Argumentet er enkelt: Den stakkels befolkning ved ikke bedre og bliver forført med fake news af influencers på de sociale medier, og der må sikkert ligge skumle motiver bag.

Hvad enten det er ubevidst (vanetænkning) eller bevidst (spin) så lyder retorikken ofte meget besnærende, og det kan ikke udtrykkes bedre end i invitationen til dette arrangement på Folkemødet, der starter om en time: https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/novo-nordisk-fonden-er-klar-til-folkemoedet-2019/

Overskriften til arrangementet er et lærestykke i retorik og lyder:

“Kampen om tilliden: Hvordan genrejser vi troen på viden og forskning? Fake News, manglende tillid til autoriteter og eksperter, individuelle sandheder. Er viden og fakta gået af mode?”

  1. Vi skal kæmpe om tilliden. Når man skriver ”Vi” signalerer man, at læserne og afsenderen af budskabet er i samme båd. Men er de det?
  2. Tillid er i sig selv et positivt begreb, hvem vil ikke slås for den? Men tillid er en relation mellem mennesker, noget der kun findes hvis dem, vi skal have tillid til, har gjort sig fortjent til den.
  3. Vi skal genrejse noget, vi har mistet, nemlig en tro. Noget, man tror på, er pr. definition noget positivt og objektivt og dermed ikke værdiladet eller politisk. Men er viden og forskning hævet over politik og interesser?
  4. Begrebet fake news er i sig selv fake, da det aldrig defineres hvad der adskiller fake news fra real news. Men det bruges ofte til at miskreditere dem, der formidler de budskaber, autoriteterne ikke synes om. Fx med udokumenterede henvisninger til russiske trolde.
  5. Manglende tillid til autoriteter og eksperter: Som med viden og forskning signaleres, at autoriteter og eksperter pr definition er neutrale orakler. Er de det?
  6. Individuelle sandheder: Hentyder man her til, at enkeltpersoner uden fx et universitet i ryggen selv har opsøgt dokumentation, der modsiger autoriteternes udsagn?
  7. Viden og fakta er langtfra gået af mode – men det interessante er hvem der har fremskaffet dem og hvordan. Dette er heller ikke en apolitisk neutral proces.
  8. Prøv at erstatte autoriteter og eksperter eller viden og forskning med noget andet, så bliver det tydeligt, hvad der foregår:

               Hvordan genrejser vi troen på fagforeningerne? … manglende tillid til bankerne


Det, vi burde diskutere, er:

Hvordan genrejser vi tilliden til at man frit kan diskutere videnskab og forskning, selv om man ikke er enige, men med gensidig respekt og klar angivelse af tilknytningen til eventuelle interesser? I håb om, at medierne refererer begge parter på lige vilkår.

Hav et godt folkemøde! Men tag ingen “sandheder” for givet…

Jesper

Print Friendly, PDF & Email