Forskningskommunikation

Jeg tilbyder

  • Rådgivning ifm. ansøgninger til EU’s FP7 / Horizon 2020
  • Planlægning og gennemførelse af kommunikation i forskningsprojekter
  • Etablering og styrkelse af relationerne til projektets interessenter

Målet med min indsats er bl.a. at sikre

  • At projektets mål og visioner afspejles i den anvendte kommunikationsstrategi
  • At projektets kommunikationskanaler understøtter hinanden optimalt
  • At projektet har taget højde for forskelle i sprog og (arbejds)kultur
  • At projektledelsen har et professionelt og proaktivt forhold til medierne
  • At kommunikationen bidrager til at øge det videnskabelige udbytte.

Hvad er forskningskommunikation?

Forskningsformidling betyder at gøre videnskabelige rapporter og artikler tilgængelige for et bredere publikum, dels via en sproglig/journalistisk bearbejdning, dels via øget tilgængelighed, fx via nettet.

Forskningskommunikation er derimod en parallel til det man gør i erhvervslivet: En forskergruppe/et institut tilstræber at indarbejde kommunikationen lige fra starten, analysere interessenter, udarbejde strategi, planlægge kommunikationskanaler, osv. Produktion af viden i stedet for fysiske varer.

Forskningskommunikation er et område, der i Danmark stort set ikke er analyseret eller beskrevet. Mange danske og internationale forskningsprojekter (fx i EU-regi) har det problem, at kommunikationsdelen er af ringe kvalitet, hvilket igen påvirker forskningens kvalitet og image.

Der er derfor et stort udækket behov for videndeling, og jeg deltager derfor bl.a. i et netværk af universitetsfolk, som skal vejlede danske forskere vedr. EU projekter.

Jeg har oprettet en blog som skal bidrage til denne videndeling. Arbejder du med kommunikation ifm forskning, er du meget velkommen til at klikke dig ind her og give dit besyv med!

Print Friendly, PDF & Email