Samarbejde bygger på relationer 

En Imago Professional Facilitator (IPF) er en fagperson, der benytter Imago teori og metode til at løse konflikter og skabe bedre relationer.

Metoden anvendes såvel i parforhold som hos grupper og enkeltpersoner inden for erhvervslivet, naturligvis tilpasset den konkrete sammenhæng.

Et godt samarbejde på arbejdspladsen er desværre ikke altid en selvfølge, selv om det er et ønske hos både ledelse og medarbejdere. Her er det vigtigt at se på de uformelle (og usynlige) fællesskaber, man til daglig indgår i, uafhængigt af virksomhedens formelle organisation.

Fungerer disse sociale relationer ikke optimalt, er det den indbyrdes kommunikation, det er galt med. Men det kan der gøres noget ved.

Imago™ har eksisteret siden 1988, først i form af en efteruddannelse for psykoterapeuter, og i dag bliver teorien og metoden også brugt i facilittor-uddannelsen. En facilitator har dyb indsigt i menneskelige relationer og arbejder også med kommunikation mellem private, men udøver ikke egentlig psykoterapi. 

At lytte til hinanden og forstå hvad den anden siger er et vigtigt element i enhver relation. Det lyder banalt, men i praksis er det lige præcis der, kæden er hoppet af.

Derfor er den bevidste dialog den centrale del af Imago. Ved at tale om hvordan man selv oplever en situation, uden at vurdere eller fortolke den anden, skaber man grundlaget for en reel kommunikation mellem parterne. Når den anden derpå loyalt spejler (gentager) det, man siger, sker der et positivt skift hos begge. Og det giver både ro i maven og bedre indbyrdes kontakt.

Virksomhed?

Er du leder eller medarbejder i en virksomhed, tilbyder jeg en fortrolig og uforpligtende samtale, så jeg kan vurdere hvad jeg evt. kan hjælpe med og hvor du kan få mere at vide om hvordan jeg arbejder med Imago.

 

Her kan metoden gøre en forskel

Som facilitator kan jeg hjælpe enkeltpersoner, der oplever at de er “kørt fast” i en problemstilling – eller flere personer, der har brug for at ændre en situation, der er gået skævt, eller måske blot ønsker at give deres kommunikation et ekstra løft.

Det kan handle om mange typer relationer – på jobbet eller privat. En privat relation, samarbejdet på arbejdspladsen eller forholdene i en klub eller forening.

På en arbejdsplads kan anledningen også være forbundet med ønsket om at styrke det psykiske arbejdsmiljø blandt ledelse og medarbejdere.

Omdrejningspunktet i Imago er relationer og kommunikation, og kernen i metoden er den gennemprøvede dialogform, som skaber netop den tryghed, indsigt og samhørighed, der er forudsætningen for udvikling og forandring. Imago bygger bl.a. på neurovidenskab, hjerneforskning, psykologi, sociologi – og kvantefysik.

Målet kan altså fx være at:

  • løse op for en fastlåst konflikt
  • skabe forståelse og respekt for andres ideer og meninger
  • fjerne negativt sprog fra kommunikationsmønstrene
  • fremme forståelse og samarbejde mellem to medarbejdergrupper i en virksomhed
  • skabe udvikling i en organisation med dårligt psykisk arbejdsmiljø
  • afklare eller løse kriser ifm. større ændringer i (arbejds)livet

 

Hvad får I med hjem?

I får hjælp til at komme derhen, hvor I gerne vil være, så jeres relationer giver mere mening. I lærer fx at håndtere konfliktsituationer på en måde, der skaber gensidig respekt og forståelse i stedet for polarisering.

Jeg løser ikke andres problemer, men hjælper klienterne med at styrke bevidstheden om forholdet mellem dem selv og omgivelserne. En bevidsthed, der gør det lettere at nå de rigtige mål på den rigtige måde, med ro maven. Pointen er, at klienterne selv løser problemet – de ved jo af gode grunde også meget mere om det end jeg. Det handler om samskabelse.

Vi tager udgangspunkt i jeres situation, og med mig som fødselshjælper finder I vejen frem. Imago er en metode, der i et trygt miljø skaber dybtgående og varig forandring. Og den virker.

Kort sagt:

Kommunikation og relationer er grundlaget for alt det, der sker mellem mennesker. Derfor kan Imago skabe forandringer både i parforholdet, på arbejdspladsen og i andre sammenhænge.

Mig og Imago

Jeg har i mange år arbejdet med journalistik og kommunikation, og det holder jeg fortsat meget af. Faget kommunikation er jo en alsidig størrelse, meget mere end blot medier, journalister, strategi og spin. Men for mig manglede der noget – skulle jeg fortsætte med blot at skrive, interviewe og snakke strategi?  Hvad med den menneskelige faktor?

Jeg oplevede et behov for også at arbejde med de personlige relationer, der spiller en afgørende rolle i vores liv, også inden for virksomheden eller organisationen. Er der knas i relationerne, kan selv den bedste kommunikationsindsats være tabt på gulvet.

Min viv, som er terapeut, har gennem de sidste to år efteruddannet sig inden for den terapeutiske del af Imago, og mit møde med gevinsten ved metoden og menneskesynet var det, der fik mig til at sige ”Yes – der er det jo!” Derfor gik jeg i gang med at videreuddanne mig til Imago Professional Facilitator.

Jeg løser ikke andres problemer, men hjælper mine klienter med at styrke bevidstheden om forholdet mellem sig selv og omgivelserne. En bevidsthed, der gør det lettere at nå de rigtige mål på den rigtige måde, med ro i maven. Pointen er, at klienterne selv skaber fornyelsen, mens de sammen med mig bruger Imago som redskab. Det handler om samskabelse.

Hvis ikke der var det problem, så kunne jeg virkelig…

Jeg får ikke lov til at vise hvad jeg kan på jobbet

Jeg er så frustreret over det med min bror

Det er umuligt at samarbejde med ham

Hun driver mig til vanvid…

Noget for dig/jer

Vil du vide mere om hvordan du med Imago kan skabe ændring i dine relationer?

Vi starter med en indledende forsamtale, enten pr telefon eller via Zoom, Skype eller lignende. Du kan stille spørgsmål, jeg vil fortælle om principperne og rammerne for en IMAGO dialog, og du får et indtryk af mig som person.

Jeg ser frem til vores samtale – og mit nummer er herunder.

Mere om Imago

Ofte forsøger man via coaching eller selvudvikling at ændre på noget i sin personlige struktur, det man inden for psykologien kalder selvet. Med en Imago dialog påvirker man derimod relationen i det ”rum”, der er mellem deltagerne i dialogen – ”the space between”. Hele vores eksistens består af relationer, lige fra vi bliver født og første gang ser ind i mors øjne. Du er relationen.

En samtale er en form for energi, og vi påvirkes af den på godt og ondt. En Imago dialog er et særligt kommunikationsværktøj, som gør, at energiens flow mellem A og B skaber en forandring. Arbejder man med energien i ”rummet” (the space between) ændrer man derfor også personernes indre verden.

I en Imago session genskaber vi ikke en relation, og vi skaber heller ikke en ny. Du kan ikke miste forbindelsen/forbundetheden – den har altid været der og vil aldrig forsvinde. Men mange gange mærker man ikke forbindelsen, og det er bevidstheden om den, vi via Imago genskaber, og som er grundlaget for en varig forandring. Det er ikke ordene i sig selv, der skaber denne forandring, men det at være til stede og være bevidst om forbundetheden.

 

Print Friendly, PDF & Email