Forskningskommunikation, EU og videndeling

Den 18. november 2010 holdt jeg oplæg om kommunikation på et inspirerende netværksmøde i EU-ERFA gruppen – et netværk af universitetsfolk, som vejleder danske forskere vedr. EU projekter.

Det gav en god diskussion bagefter, og der var enighed om, at der er et stort behov for videndeling vedr. forskningskommunikation. I EU’s forskningsprojekter er kommunikationsdelen ofte af beskeden kvalitet, når ansøgningerne skal bedømmes.

De senere år byder på adskillige artikler, debatter og konferencer om forskningsformidling, men altid fokuseret på (énvejs)formidling til nogle få interessenter via massemedier og tidsskrifter. Jeg har endnu ikke fundet noget, der tager udgangspunkt i den forståelse af kommunikation, man anvender i erhvervslivet og kommunikationsfaget – men som har forskningsmiljøer som subjekt.

Videndelingen på området er desværre ikke blot en by i Rusland, så ville problemet nemlig være relativt let at løse! Den er i modsætning til fx Smolensk ikke eksisterende.

Jeg har oprettet bloggen forskom.wordpress.com som platform for videndeling. Nu gælder det bare om at få de interesserede til at finde bloggen …

Kæphesten sadlet i EU

Jeg har længe i mit samarbejde med forskerne forsøgt at forklare dem, hvorfor de vil have gavn af professionel kommunikation, præcis på samme måde som i erhvervslivet. Den er sej, da de fleste kun har øje for formidling og popularisering…

Men nu har jeg fået vind i sejlene fra en helt uventet kant: En tysker har inviteret mig med i et internationalt projekt, hvor forskere fra 10 lande vil søge penge til et forskningsprojekt med fokus på alternativ behandling!

Spændende! Men EU blev jo ikke bygget på én dag… først er der ansøgningen, så går der nogle måneder, derpå skal der forhandles med EU, og når der så er gået et års tid – ja så begynder vi (måske) at få penge for det, vi laver…