+45 40403732 jm@jespermadsen.dk

Kommunikationskanaler: Tænk kreativt – og i sammenhæng!

Såvel store som små virksomheder bruger adskillige kommunikationskanaler. Nogle vil måske mene, at de blot har fx tryksager, personaleblad, hjemmeside og nyhedsbreve.

Men hvad med den konference, en medarbejder lige har været til? Eller den avis, hvor virksomheden blev omtalt? Eller salgschefens Powerpoint? Eller medarbejdernes samtaler med naboen over hækken? Eller direktørens kommunikation via LinkedIn? Eller omtalen på Facebook? Eller…

Det er en del af mit arbejde at sikre sammenhæng og slagkraft i alle de budskaber, der vedrører virksomheden. Det viser sig nemlig, at de fleste kun arbejder bevidst med indholdet i enkelte kommunikationskanaler, mens de øvrige er præget af tilfældigheder eller intuition – og lever deres eget liv.

Som inspiration har jeg lavet “Kanalrundfarten”, som er en tjekliste, der giver et overblik over de mulige kommunikationskanaler og medier.  Den finder du her.

God fornøjelse på rundfarten!

Og god sommer.

Antidepressiv journalistik på Prozac IV

Al respekt for dem, der får et bedre liv på antidepressiv medicin. Og al respekt for dem, der antyder, at medicinalindustrien ikke kun prioriterer patienternes velfærd.

286 individer fuldførte de forsøg, der dannede grundlag for godkendelsen af Prozac.

86 procent af de patienter, der indtog Prozac i forsøgene, gjorde det i under tre måneder, og kun hver anden nåede op på det krævede minimum på seks uger.

En vigtig parameter ved forsøg med ny medicin er bivirkningerne, og de viser sig ofte først efter et stykke tid. Kun 63 patienter (ikke 63 procent) havde indtaget Prozac i mere end to år, inden det blev godkendt.

Dette var altså grundlaget for ordinering af Prozac til millioner af mennesker over hele verden – og for en omsætning på 500 millioner dollars.

Jeg er glad for at høre, at nogle af jer trods dette har haft gavn af Prozac. Men vi kan vel være enige om, at der er mere gambling i det, end man skulle tro?

Kilde:
Breggin: ”Talking back to Prozac”, Læs mere her.

Antidepressiv journalistik på Prozac III

Al respekt for dem, der får et bedre liv på antidepressiv medicin. Og al respekt for dem, der antyder, at medicinalindustrien ikke kun prioriterer patienternes velfærd.

Prozac blev i sin tid godkendt på grundlag af en række dobbeltblindede forsøg, hvor deltagerantallet er skrumpet fra 6.000 til 1.730, hvis man kun medregner dobbeltblindede forsøg (RCT). Og det gør man jo, hvis man er seriøs mediciner. Desuden udelukkede forsøgene som sagt en del af de grupper, der sidenhen fik udskrevet Prozac.

Alle forsøgene kunne imidlertid ikke godkendes af USA’s sundhedsstyrelse (FDA). Nogle patienter havde nemlig fået anden medicin samtidig, andre måtte afbryde pga svære bivirkninger.

Hvis man opgør hvor mange personer, der reelt fuldførte forsøgene i løbet af de 4- 6 uger, det drejede sig om, kommer man ned på 286 individer.

Kilde: Breggin: ”Talking back to Prozac”, St. Martins Press, 1994. www.sntp.net/prozac/breggin_prozac_2.htm

(fortsættes)

Antidepressiv journalistik på Prozac II

Al respekt for dem, der får et bedre liv på antidepressiv medicin. Og al respekt for dem, der antyder, at medicinalindustrien ikke kun prioriterer patienternes velfærd.

Som tidligere nævnt (se forrige indlæg) baserede man i USA godkendelsen af Prozac på resultaterne af en række kliniske forsøg med i alt 11.000 deltagere, hvoraf 6.000 havde indtaget Prozac. Tallet blev siden korrigeret til 4.000.

Af de 4.000 deltog for resten kun 1.730 i dobbeltblindede forsøg (RCT)…

Inden forsøgene ekskluderede man børn, ældre, psykiatriske patienter samt folk med selvmordsrisiko. Imidlertid var det helt legalt at give alle disse grupper Prozac, da først produktet var godkendt.

Man udelukkede også dem, der reagerede meget positivt på placebo, hvilket betød, at man gentog forsøgene uden dem. Hvis ikke det virksomme stof (fluoxetin) virkede bedre end placebo (eller dårligere), kunne man jo aldrig få det godkendt.

Kilde: Breggin: ”Talking back to Prozac”, St. Martins Press, 1994. www.sntp.net/prozac/breggin_prozac_2.htm

(fortsættes)